Må jeg købe whisky i udlandet?

More
14 years 7 months ago #2901 by MacLars
På Told Skats hjemmeside kan flg. læses:

Hvis De køber punktafgiftspligtige varer i andre EU-lande, skal der betales afgift efter følgende regler:

Spiritus, vin, øl, tobaksvarer og mineralolier
Sælgeren skal betale dansk moms og dansk punktafgift af varerne. Hvis det af sælgerens annoncering eller af andre oplysninger fremgår, at varens pris er uden punktafgift og moms skal De forud for købet (inden varernes afsendelse) anmelde dette til ToldSkat og stille sikkerhed.

For spiritus og tobaksvarer kan ToldSkat, hvis der ikke er betalt dansk afgift, tilbageholde varerne, indtil afgiften er betalt.

De bør derfor være meget opmærksom på, om der er betalt dansk afgift af varerne. Fx kan en lav pris i forhold til en tilsvarende vares pris i Danmark tyde på, at der ikke er betalt afgift af varen. For spiritus, cigaretter og røgtobak vil det i øvrigt ved modtagelsen fremgå af varen, om der er betalt dansk afgift. Sådanne varer skal ligesom ved køb i danske forretninger være forsynet med et ToldSkat-afgiftsmærke (banderole/stempelmærke).

De vil i øvrigt hos ToldSkat kunne få oplyst, om den udenlandske sælger er registreret for afgift i Danmark.

Hvis De køber spiritus, tobaksvarer eller mineralolier (fx motorbrændstof eller fyringsolie), og selv sørger for at få varerne afhentet, fx af en vognmand eller en bekendt, skal købet forudanmeldes, og varerne skal desuden angives efter rejsegodsreglerne, dvs. at den pågældende vognmand eller bekendte skal angive varerne ved selve indrejsen, se vejledning om Rejsegods - regler for rejsende med bopæl i Danmark.


Ved højtbeskattede varer, er det AFSENDEREN der hæfter for at afgift betales i modtagerlandet - det er IKKE modtageren der hæfter. Modtageren har pligt til at anmelde til forudfortoldning, hvis det ikke leveres af en leverandør, der har en importør i modtagelandet, der kan påsætte banderolen (kvittering for at der er betalt spiritusafgift).

At nogle internetshops ikke er opmærksom på de danske særregler i EU, er shoppens problem - og derfor vil Told & Skat også rette kravet mod shoppen.

Konklusion ved forsendelse
Loven siger at man som forbruger skal sikre sig at afsender har indgået aftale med Told & Skat om opkrævning af dansk moms & afgift. Det er afsender der hæfter herfor, og krav fra Told & Skat kan blive stillet til afsender.

Konklusion ved egen-afhentning
Der må indføres 10 liter - eller mere hvis man kan sandsynliggøre det er til eget brug.

Please Log på or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.068 seconds